Vstupní systémy: Docházkové systémy (ADS)

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. K idetifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů ACS.

Výrobci: AVARIS , Eff-Eff, Goldcard, Honeywell, ANeT